تقویم نمایشگاه های کیش در سال 94

هشتمین نمایشگاه عطریاس(صنایع دستی بانوان کارآفرین مناطق آزادکشور جزیره کیش 1394

24-20 فروردین 94

--------------------------------------------------------------------------------

یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان جزیره کیش 1394

www.iranconfair.ir

٥ - ٨ خرداد94

--------------------------------------------------------------------------------

نخستین نمایشگاه بین المللی عینک سازی،اپتومتری و تجهیزات وابسته جزیره کیش 1394

www.kiopex.com ) KIOPEX(

6-3 شهریور 94

--------------------------------------------------------------------------------

نمایشگاه طلا، جواهر، نقره، ساعت و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و صنایع وابسته جزیره کیش 1394

www.rastak-expo.com

13-10 شهریور 94