به دلیل شرایط آب وهوایی جزیره کیش ساعات کار در این جزیره معمولا با نقاط دیگر تفاوت هایی دارد و هربخش دولتی، خصوصی و مراکز خرید ساعت کار مشخصی دارند بطوری که مراکزخصوصی و دولتی و همینطور بانکها ازشنبه تا چهارشنبه بصورت تمام وقت و روزهای پنج شنبه بطورنیمه وقت مشغول کار هستند که در زیر به تفکیک بیان شده:

ساعات کار در جزیره کیش