ساختمان پزشکان سها کیش

آدرس : خیابان سنایی جنب تأمین اجتماعی طبقه دوم داروخانه هلال احمر

شماره تماس :07644423993

مرکز بهداشت و درمان بوعلی

آدرس: بلوار خاتم الانبیا خیابان اقبال

شماره تماس : 07644432424

مرکز توسعه سلامت کیش